Συγκεντρώσεις Γονέων

Η Διοίκηση του Συλλόγου, στα πλάισια ενήμερωσης και συνεργασίας

και για την καλύτερη δυνατή λειτουργία των τμημάτων υποδομής, θα πραγματοποιήσει συγκεντρώσεις γονέων, ανα τμήμα, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ   
ΤΜΗΜΑ  ΗΜ/ΝΙΑ-ΩΡΑ  ΧΩΡΟΣ 
Κ16(1)-Κ14  Παρασκευή 18/10 - 16:30

Γήπεδο Αττάλου

(Κλειστή Αίθουσα)     

Κ12(1) - Κ10(3) Παρασκευή 18/10 - 17:30 
Κ10(1) - Κ10(2) Παρασκευή 18/10 - 18:30
Κ12(2) - Κ12(3) Παρασκευή 18/10 - 19:30 
Κ16(2)  Δευτέρα 21/10 - 19:00
Κ8(1) Δευτέρα 21/10 - 18:00
Κ8(2) Δευτέρα 21/10 - 19:30 

Σκοπός των παραπάνω συγκεντρώσεων είναι η ενημέρωση από τη διοίκηση και τους προπονητές επί των βασικών αρχών και της φιλοσοφίας του Συλλόγου τόσο για αγωνιστικά όσο και για εξωαγωνιστικά θέματα, η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών καθώς και η κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των τμημάτων. 

Η παρουσία-συμμετοχή όλων των γονέων κρίνεται απαραίτητη.

You have no rights to post comments