Ιατρικές Εξετάσεις Ακαδημίας (11/9/2020)

Ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα των ιατρικών εξετάσεων για τα παιδιά που δήλωσαν να τις περάσουν στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, την Παρασκευή 11/9, έχει ανά τμήμα όπως παρακάτω:

Κ14: 16.00

Κ16: 17.00

Κ10: 18.00

K8: 19.00

Κ12: 20.00

Κ18: 21.30