Πρόγραμμα Προπονήσεων Περιόδου 2020-21 & Συγκρότηση Τμημάτων Κ8-Κ10-Κ12

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα προπονήσεων περιόδου 2020-21 (ισχύς από Δευτέρα 14/9)

καθώς και η συγκρότηση των τμημάτων Κ8, Κ10 και Κ12, η οποία έγινε με αγωνιστικά, ηλικιακά και αριθμητικά κριτήρια από τους προπονητές. Η κατανομή των νεων εγγραφών του επόμενου διαστήματος θα γίνεται με τα ίδια κριτήρια μέχρι την πλήρωση του ανώτατου αριθμού  ανα τμήμα. 

PROGRAMMA 2020 21

Κ8

Κ10

Κ12 2020