ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (17-5-2021) : Υγειονομικό Πρωτόκολλο & Πρόγραμμα Προπονήσεων

programma epanekkinisis
Ανακοινώνεται κατόπιν οδηγιών από την Γ.Γ.Α. ότι με την επανέναρξη