Γενική Συνέλευση & Εκλογές Συλλόγου (5 Ιουν. 2024)

Το Δ.Σ. του Αττάλου Νέας Φιλαδέλφειας,  κατά την τελευταία συνεδρίασή του, αποφάσισε

την σύγκληση Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης εκλογοαπολογιστικού χαρακτήρα στις  05/06/2024,  ημέρα Τετάρτη, και ώρα 16.00 στον ανοιχτό χώρο του προπονητηρίου του συλλόγου (Κιλκίς 1 & Πλαστήρα, Νέα Φιλαδέλφεια). Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η  Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια ημέρα στις 17.00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας  διάταξης, όσα μέλη (πάνω από 20) και αν παραστούν σ’ αυτήν.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:                                               

  1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
  2. Διοικητικός Απολογισμός
  3. Απολογισμός Γενικής Γραμματείας
  4. Οικονομικός Απολογισμός
  5. Έκθεση Εξελεγκτικής επιτροπής
  6. Απαλλαγή των μελών τουΔ.Σ.από κάθε ευθύνη
  7. Προϋπολογισμός επόμενης διαχειριστικής περιόδου
  8. Εκλογή Μελών Εφορευτικής Επιτροπής
  9. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Προέδρου, Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα  συμμετοχής  στην  Γενική  Συνέλευση  έχουν  τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη ή μέλη που θα τακτοποιηθούν οικονομικά εντός των ημερών καταβάλλοντας το ποσό των 5€ που αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή μελών του συλλόγου. Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν όσα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Καταστατικό του συλλόγου. Κατάλογος των μελών με δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες θα αναρτηθεί 10 ημέρες πριν την διεξαγωγή της Γεν. Συνέλευσης.

Μέλος που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για την εκλογή του στις επερχόμενες αρχαιρεσίες, θα πρέπει να το πράξει (όπως προβλέπει το Καταστατικό) τρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, δηλ. μέχρι την 02/06/2024 και ώρα 10.00 μ.μ. υποβάλλοντας την σχετική αίτηση στην Γραμματεία του Συλλόγου.

 -Το -

Διοικητικό Συμβούλιο

You have no rights to post comments